Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk Informator streszczający projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Projekt „Pigułka (po)MOCY” realizowany był  w październiku i listopadzie 2023 r. i obejmował kilkanaście dyżurów specjalistów w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie. Pochylaliśmy się nad trudnymi tematami, które mogą cieniem położyć się na dobrostanie naszych rodzin.

Każde spotkanie poświęcone było konkretnemu problemowi i było zarazem poszukiwaniem możliwych rozwiązań. I właśnie te porady i informacje chcemy Państwu udostępnić. Nie obiecujemy gotowych odpowiedzi, ale dajemy ukierunkowanie na podjęcie możliwych działań. Jeżeli dzięki tej publikacji znajdzie się choć jedna rodzina, która, stojąc przed jakimś problemem szybko znajdzie rozwiązanie lub wsparcie, to poczytamy to sobie za sukces.

Projekt był dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Nikt kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych. Mądry ten, kto docenia tę pomoc z wdzięcznością” (A.N.Whitehead).

Zatem słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich  Specjalistów zaangażowanych w Projekt. Najbardziej dziękuję Pracownikom   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi   za ich gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Małgorzata Żurek  Dyrektor GOPS

herb

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).