Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

Nie chce spać, jeść, jest niespokojne?

Obserwujesz sygnały nieprawidłowości w jego rozwoju, takie jak:

 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia snu;
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).
 • opóźnienie w rozwoju ruchowym,
 • nieumiejętność pracy w grupie,
 • unikanie kontaktu wzrokowego lub nadmierne wpatrywanie się w inne osoby,
 • nieumiejętność w odczytywaniu mowy ciała innych osób,
 • kłopoty z tworzeniem więzi emocjonalnych,
 • skłonność do zachowywania stałości – nawet małe zmiany (np. w otoczeniu czy planie dnia) mogą wywoływać u dziecka lęk i napady złości;
 • powtarzające się ruchy motoryczne, takie jak ruchy całego ciała (m.in. kołysanie), nietypowy chód (np. chodzenie na palcach), nietypowe ruchy dłoni lub palców oraz postawa;
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce zmysłowe;

na przykład hałas, mocne światła i smaki, a także faktury materiału;

Chcesz go przebadać ale nie wiesz gdzie się udać?

Przyjdź na spotkanie ze specjalistą , który pokaże Ci pierwsze kroki pomocy!

Agnieszka Rzepka-Basta pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący, doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń lękowych, schizofrenii dziecięcej, porażenia mózgowego, niepełnosprawności ruchowej, zespołu Downa, pedagog teatralny, reżyser, była dyrektor szkoły, 15 lat prowadziła Teatr Nieco Większych Form, służący integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z dysfunkcjami.

Zaprasza na spotkanie w każdą środę od 16:00 do 18:00 w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy ul. Krakowska 53 Wielka Wieś.

 Agata Goraj (GOPS Wielka Wieś)