PRZEMOC DOMOWA to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”  to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. Problemem przemocy domowej na terenie gminy Wielka Wieś zajmuje się przede wszystkim ZESPÓL INTERDYSCYPLINARNY powołany przez Wójta. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: kuratela Sądowa, funkcjonariusz Policji, pomoc społeczna, GKRPA, oświata, prokuratura, ochrona zdrowia.

W Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie dyżurują specjaliści (psycholog, prawnik, psychoterapeuta dziecięcy, mediator),  którzy pomagają osobom doświadczającym przemocy.                                              

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego dyżuruje wraz z funkcjonariuszem policji w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 15-17 przy GOPS, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce. (termin do uzgodnienia pod numerem tel.: 12 419 11 01)

Spotkania GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY prowadzi Pani Anna Kucharska  przy ul. Krakowskiej 53, Wielka Wieś (1 piętro)  w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30-18.30, więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 419 11 01.

WAŻNE NUMERY KONTAKTOWE :
- Policja 997 lub komisariat Policji w Zielonkach tel. 47 832 11 50.           
- Posterunek Policji w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, Tel: 518 959 377, 47 83 22 150 lub 47 83 22 155, Dyżur -  pon. i śr. w godz. 10:00 – 14:00 oraz w piątki w godz. 10:00 – 17:00. Posterunek Policji w Białym Kościele podlega pod Komisariat Policji w Zielonkach
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8B tel.       12 421 92 82
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” tel. 800120002

Paulina Mączka (GOPS Wielka Wieś)