pasek_EFS

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 09.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening analizowania sytuacji społecznej:  polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

 

 

2.      Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

lp

data wpływu

nazwa i adres oferenta

koszt realizacji usługi za 1 godzinę

1

4.08.2016, 11:09

Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

50

2

4.08.2016, 11:43

Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

31

3

5.08.2016, 14:43

Eleganti, Exclusive Weddings and Event, Agnieszka Jerzynek, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

42

4

5.08.2016, 15:14

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

150

5

07.08.2016, 16:44

Rajos Consulting, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

38

6

09.08.2016, 8:29

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

94

7

09.08.2016, 8:40

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski

150

8

09.08.2016, 8:57

Centrum Szkoleń Wielozawodowych "DELTA", ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31,3

9

09.08.2016 godzina 00:11

ANIMAL EVENTS

Marta Zawadzka 41-200 Sosnowiec

ul. Zbaraska 1/4

35,00

10

08.08.2016

Zespół Ekspertów MANAGER

ul. Wielopole 18b,

31-072 Kraków

89

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9. Koszt realizacji usługi 31,00 zł. za godzinę.
Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65, stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2020.

Szczegóły w załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 czerwca br. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Specjalnie dla Mam, z okazji Dnia Mamy, GOPS w Wielkiej Wsi przygotował wyjątkową niespodziankę – „Spa dla Mam”. Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy, te starsze, i te młodsze, w najbliższy wtorek – 26 maja br , w godzinach od  10 do 13-tej do Klubu Młodzieżowego „Pozytywka” w Białym Kościele (budynek Gimnazjum, wejście od tyłu).

Przy kawie i ciastku będzie można skorzystać z bezpłatnych usług fryzjerskich (modelowanie), kosmetycznych (stylizacja brwi, makijaż, maseczki) oraz bezpłatnie wykonać manicure i pedicure. Również bezpłatnie będzie można zasięgnąć porad dietetyczki (w tym także bezpłatny pomiar składu ciała i określenie wieku metabolicznego organizmu).

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Spotkanie „Spa dla Mam” wspierają:

 „Dobry dietetyk” Dominika Mękal,

Studio Fryzur i Kosmetyki „Angela”

Mobilny gabinet pielęgnacji dłoni i stóp „S-nail”

Kosmetyka Pani Agnieszka Smulska

 

Załączniki:
Pobierz plik (Spa dla Mam.doc)Spa dla Mam.doc[ ]649 kB

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (od I kl.), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej tj. 684 zł netto.

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie, które kwalifikują się uzyskania pomocy prosimy o zgłoszenie się do GOPS w Wielkiej Wsi, Szyce 65 najpóźniej do dnia 18 maja 2015 r.

29 kwietnia 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Wolontariackiej „Ty też możesz pomóc – okaż serce”. W konkursie wzięli udział reprezentanci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wielka Wieś oraz IX LO w Krakowie. Konkurs odbył się w ramach inicjatywy gminnego Centrum Wolontariatu „Okaż serce”, a koordynatorami były Pani Agata Włodarczyk z ramienia GOPS oraz Pani Dorota Kolemba z ramienia ZSP w Giebułtowie. Duże wsparcie organizacyjne okazały Pani Stanisława Szumiec – Dyrektor ZSP w Giebułtowie, natomiast ciast i poczęstunek został przygotowany, również wolontarystycznie przez Spółdzielnie Uczniowską" Zorza" wraz z opiekunem p. Iloną Dziedzic oraz mamę jednego z uczniów Panią Barbarę Jarosz.

Konkursowi towarzyszyła zbiórka ubrań, zabawek, leków i przyborów szkolnych dla potrzebujących na Ukrainie. Zebrane dary zostały przekazane podopiecznym Fundacji „Aniołów Stróżów”. W przerwie konkursu uczestnicy mieli możliwość obejrzeć prezentację osiągnięć dzieci ukraińskich w dziedzinie sztuk walki, a Pani Olga Pawłowska – prezes fundacji opowiedziała o prowadzonej przez siebie działalności.

Gośćmi specjalnymi były studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej Justyna Windys i Alicja Zielonka. Konkurs został podzielony na dwie tury. W pierwszej rywalizowali z sobą uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, a w drugiej gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

LAUREACI:

W kategorii przedszkola i szkoły podstawowe :

1 miejsce: Amelia Szczembara (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Modlnicy)

2 miejsce: ex aequo Wiktoria Rusek (SP z Będkowic), Julia Niemiec (SP z Biały Kościół)

3 miejsce: Julia Synowska (SP z Biały Kościół)

 

W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce: Dominika Sroka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie)

2 miejsce: Natalia Sobocińska (Gimnazjum w Białym Kościele)

3 miejsce: ex aequo duet Wiktoria Bańdo i Patryk Jopek (Gimnazjum w Białym Kościele) oraz Katarzyna Rataj (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie)

Specjalne wyróżnienia przyznano również najmłodszym uczestnikom konkursu Lenie Skowronek z Punktu Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek” w Giebułtowie oraz duetowi rodzeństwa Piotr i Gabriela Kutnik  (PS w Wielkiej Wsi i SP w Wielkiej Wsi).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

 

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 09.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych: polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

lp

data wpływu

nazwa i adres oferenta

koszt realizacji usługi za 1 godzinę

1

4.08.2016, 11;14

Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

50

2

4.08.2016, 11:45

Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

31

3

5.08.2016, 14:46

Eleganti, Exclusive Weddings and Event, Agnieszka Jerzynek, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

42

4

5.08.2016, 15:14

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

150

5

07.08.2016, 16:47

Rajos Consulting, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

38

6

09.08.2016, 8:32

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

94

7

09.08.2016, 8:48

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski

150

8

09.08.2016, 8:58

Centrum Szkoleń Wielozawodowych "DELTA", ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31,3

9

09.08.2016 godzina 00:11

ANIMAL EVENTS

Marta Zawadzka 41-200 Sosnowiec

ul. Zbaraska 1/4

35,00

10

08.08.2016

Zespół Ekspertów MANAGER

ul. Wielopole 18b,

31-072 Kraków

89

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9. Koszt realizacji usługi 31,00 zł. za godzinę.
Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 


 

 

pasek_EFS

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 09.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening analizowania sytuacji społecznej: polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

 

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

lp

data wpływu

nazwa i adres oferenta

koszt realizacji usługi za 1 godzinę

1

4.08.2016, 11:09

Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

50

2

4.08.2016, 11:43

Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

31

3

5.08.2016, 14:43

Eleganti, Exclusive Weddings and Event, Agnieszka Jerzynek, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

42

4

5.08.2016, 15:14

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

150

5

07.08.2016, 16:44

Rajos Consulting, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

38

6

09.08.2016, 8:29

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

94

7

09.08.2016, 8:40

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski

150

8

09.08.2016, 8:57

Centrum Szkoleń Wielozawodowych "DELTA", ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31,3

9

09.08.2016 godzina 00:11

ANIMAL EVENTS

Marta Zawadzka 41-200 Sosnowiec

ul. Zbaraska 1/4

35,00

10

08.08.2016

Zespół Ekspertów MANAGER

ul. Wielopole 18b,

31-072 Kraków

89

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9. Koszt realizacji usługi 31,00 zł. za godzinę.
Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

 

 

W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pamięć o dramacie Auschwitz oraz jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie, jest to temat trudny i bolesny. Większość z nas odwiedziła muzeum Auschwitz - Birkenau będąc jeszcze w szkole podstawowej. Wychodząc z założenia, że zupełnie inaczej odbierają to miejsce ludzie młodzi, a inne wrażenia będą mieć osoby dojrzałe, zdecydowaliśmy się zaprosić naszych seniorów, w ramach programu "Aktywni i potrzebni - gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom" do zwiedzenia tego szczególnego miejsca. Pomimo początkowych obaw, iż niewiele osób zdecyduje się na tę trudną wycieczkę, zainteresowanie było bardzo duże, konieczne okazało się zorganizowanie drugiej tury wyjazdu, zgłosiło się bowiem około 85 seniorów. Blisko 3,5 godzinna wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci była doświadczeniem unikatowym.

W dniu wczorajszym, tj. 24 marca, z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Zielonkach przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa osób starszych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisariatu w Zielonkach: Pan Komendant Włodzimierz Gamrat, dzielnicowi: Marcin Piasny oraz Szczepan Płaszewski, a moderatorem debaty była st. asp. Pani Monika Głogowska. Obecni byli również przedstawiciele samorządu lokalnego: Zastępca Wójta Pan Krzysztof Wołos, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś Pan Zbigniew Mazela, radni oraz sołtysi naszej gminy. Bardzo istotna była również obecność mieszkańców gminy – szczególnie osób starszych, gdyż to właśnie do nich w dużej mierze skierowane były policyjne informacje. Poprzez prezentację multimedialną poruszono takie problemy, jak np. metody i sposoby działania oszustów „na wnuczka”, na „policjanta”, wyłudzanie czy napaści. Obecni seniorzy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystania z porad policjantów. O tym, iż debata była ciekawa, a także owocna we wnioski może świadczyć fakt, iż znacznie przekroczono przewidywany czas spotkania, gdyż pytań i sugestii było bardzo wiele, również ze strony przedstawicieli samorządu lokalnego.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie debaty, aby skuteczniej dotrzeć do wszystkich mieszkańców, w najbliższym czasie w prasie lokalnej tj. kwartalniku „WW – Gminny Informator”, a także „Nowym Przeglądzie Lokalnym” wydawanym przez stowarzyszenie „Nowoczesna Gmina”, ukaże się obszerna informacja przygotowana przez policjantów na temat potencjalnych zagrożeń czyhających na osoby starsze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w debacie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA /koordynator świetlic środowiskowych oraz Centrum Wolontariatu/.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jakim cieszy się planowany wyjazd do muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu w ramach programu „Aktywni i Potrzebni – gmina Wielka Wies przyjazna seniorom”, informujemy, iż uruchomiliśmy dodatkowy autokar – wyjazd dla kolejnej grupy chętnych seniorów odbędzie się 22 kwietnia, w środę. Koszt – 10 zł. Zainteresowane osoby prosimy o zapisy osobiście, lub pod nr tel. 12 419 00 35. Zapraszamy!!!

 

W miniona sobotę, nasi seniorzy spotkali się – już tradycyjnie - na „Jajeczku Wielkanocnym” Tym razem spotkanie, w którym wzięło udział ponad 120 osób, odbyło się na północnym krańcu naszej gminy, w gościnnych progach hotelu „Łokietek”. Wśród gości obecni byli również wójt gminy – Pan Tadeusz Wójtowicz, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś Pan Zbigniew Mazela, oraz radni i sołtysi, którzy wspierali organizacyjnie spotkanie wielkanocne. O stronę artystyczną zadbały zespoły „Czajowianie” i „Giebułtowianie”, bardzo wzruszający był także występ dziewcząt ze świetlicy środowiskowej „Alternatywa” w Czajowicach. Niespodzianką okazał się pokaz muzycznej wirtuozerii Pana Vasyla Stefanyuka i Krzysztofa Barana. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej, uroczystej, przedświątecznej atmosferze, każdy z uczestników otrzymał w prezencie upominek, przygotowany przez dzieci ze świetlic środowiskowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, szczególne podziękowania składamy Pani Krystynie Goraj – radnej Czajowic oraz Pani Lilianie Wilk – radnej Giebułtowa za aktywny udział w przygotowaniach, oraz właścicielowi hotelu i restauracji „Łokietek” za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy.

 

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a wraz z ich nadejściem, już tradycyjnie, pragniemy zaprosić osoby starsze, samotne na  „Jajeczko Wielkanocne”. Tym razem spotkanie odbędzie się w hotelu „Łokietek” w Czajowicach, 28 marca /sobota/ o godzinie 16-tej. W programie przewidujemy występ zespołów z Czajowic i Giebułtowa, występ dzieci ze świetlicy środowiskowej „Alternatywa” oraz poczęstunek. Wszystkie osoby chętne do udziału w spotkaniu wielkanocnym, ze względów organizacyjnych proszone są o  zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 419 00 35 lub 419 11 01,  do dn. 20.03.2015 r. 

Dla uczestników zapewniamy transport autokarowy.

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Zielonkach oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zapraszają mieszkańców gminy, szczególnie osoby starsze, na debatę społeczną dot. bezpieczeństwa osób starszych, która odbędzie się w dniu 24 marca /wtorek/ o godz. 17-tej w świetlicy wiejskiej w Modlnicy. W trakcie debaty zostaną poruszone bardzo istotne kwestie dotyczące m.in. zagrożenia ze strony oszustów, wyłudzania metodą na tzw. „wnuczka” czy kradzieży, będzie również możliwość dyskusji z naszymi dzielnicowymi na temat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę, 11 marca gościliśmy w naszej gminie Tima Guenard – człowieka, który okazał się „silniejszy od nienawiści”. Spotkanie, które odbyło się w hali sportowej w Gimnazjum w Białym Kościele, rozpoczęło się odczytaniem przez Panią Anetę Solarz – Kierownika GOPS, bardzo poruszającego fragmentu książki Tima, co wprowadziło słuchaczy w klimat świadectwa głoszonego przez Tima. Przez blisko dwie godziny, w absolutnej ciszy Tim opowiadał o swoich doświadczeniach życiowych.

 

 

W ostatnim tygodniu pracownicy socjalni tut. Ośrodka we współpracy z Caritas Polska przekazali najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy blisko 5 ton pomocy żywnościowej (makaronu, konserw, cukru, oleju i mleka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizowanego w ramach FEAD. Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD, a polega na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tej formie mogą się zgłaszać po żywność bezpośrednio do oddziału Caritas Kraków przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie lub do Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Rząsce, ul. Krakowska 5 (warunkiem otrzymania pomocy jest okazanie zaświadczenia wydawanego przez GOPS Wielka Wieś)

 

 

Tegoroczne ferie zimowe bardzo aktywnie spędzano również w naszych gminnych świetlicach środowiskowych. Wszystkie dzieci, które regularnie uczęszczają na zajęcia świetlicowe mogły skorzystać z bezpłatnych, atrakcyjnych wyjazdów feryjnych. Największą popularnością cieszyły się wyjazdy do kina, na kręgle oraz na lodowisko. Ponadto, dzieci ze świetlicy w Czajowicach były również w Manufakturze Cukierków, a dzieci ze świetlicy w Tomaszowicach zwiedziły podziemia Rynku Krakowskiego. Łącznie, w wyjazdach wzięło udział blisko 70 dzieci.

Mamy nadzieję, że ferie, pomimo iż krótkie były udane, a wszystkie dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych również w czasie roku szkolnego.

Więcej informacji na stronie FB „świetlice środowiskowe” :-)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów młodzieży na spotkanie z Timem Guenard, które odbędzie się 11 marca o godz. 11.00 w Gimnazjum w Białym Kościele, w ramach cyklu spotkań "Świadectwo, które odmienia - historia życia głoszona sercem".


Tim Guenard to człowiek, który wiele doświadczył, wprost trudno uwierzyć, że to życie napisało taki scenariusz i doświadczyło tak wielkim cierpieniem jednego człowieka. Historia życia Tima jest głęboko poruszająca. Obecnie Tim Guenard mieszka w Pirenejach, niedaleko Lourdes, w pięknym domu położonym na górskim zboczu. Posiada kochającą rodzinę – żonę, czworo dzieci oraz wnuki. Zajmuje się pszczelarstwem, prowadzeniem gospodarstwa i resocjalizacją młodzieży. Wybudował kilka domów by móc przyjmować zagubionych młodych ludzi. Jest często zapraszany w różne zakątki świata, aby opowiedzieć historię swojego życia. Głoszone przez niego świadectwo ma moc odmieniania ludzkiego życia.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

Przypominamy, iż od jesieni ubiegłego roku w naszej gminie, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi działa Centrum Wolontariatu. Dysponujemy szerokim wachlarzem możliwych form świadczenia pomocy wolontaryjnej – osoby chętne do współpracy mogą pomagać przy obsłudze wydarzeń artystyczno – kulturalnych w naszej gminie, w organizacji zajęć świetlicowych, wspierać osoby starsze czy tez udzielać korepetycji.

 

Obecnie, w naszym Centrum Wolontariatu, zarejestrowanych jest już blisko 60 wolontariuszy. Wszystkie chętne osoby do działań wolontaryjnych, jak również osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy wolontariuszy prosimy o kontakt z Panią Agatą Włodarczyk – koordynatorem Centrum (tel. 608 633 576).

 

Chcąc zachęcić do podejmowania działań wolontaryjnych, zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Okaż serce” – na najciekawszą inicjatywę wolontariacką. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy, a realizowany będzie od 3.11.2014 r. do 20.03.2015 r. Szczegóły konkursu oraz regulamin – w załączniku poniżej.

Zapraszamy!

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin konkursu.doc)Regulamin konkursu[ ]36 kB
Pobierz plik (Miesięczna karta postępu.doc)Miesięczna karta postępu[ ]22 kB
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa[ ]20 kB

UWAGA: termin składania deklaracji o przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” zostaje przedłużony do 29 lipca br. (wtorek).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, informuje o naborze do nowego projektu pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w postaci dofinansowania do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

16 czerwca br. został wprowadzony w życie ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód – tzw. Karta Dużej Rodziny.  
O Kartę będą mogły ubiegać się rodziny, w których rodzic lub rodzice maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Wielka Wieś mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, będącej dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, w godz. 7.30 do 16.00.

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Wielka Wieś, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie więcej...

Zapraszamy starych bywalców i wszystkich chętnych na zajęcia w świetlicy, które będą się odbywać w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13:30 – 16:30.

Świetlica ma nadal swoją siedzibę w budynku OSP w Tomaszowicach, na piętrze. Zapraszamy serdecznie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach swojej działalności organizuje Grupę Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.

Spotkania prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera specjalizującego się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych, począwszy od kwietnia br. w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach (budynek GOPS, Szyce 65)

Osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniach grupy, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 419 11 01; 419 00 35.

Serdecznie zapraszamy!

W związku z informacjami o rozpoczętej rekrutacji do Centrum Dystrybucyjnego w Modlnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dodatkowe doradztwo zawodowe.

Wszystkie osoby zainteresowane bezpłatną pomocą przy pisaniu CV zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w siedzibie GOPS (Szyce 65) w terminach:

- 28.10.2013 r. (poniedziałek) - g. 10:00-15:00
- 29.10.2013 r. (wtorek) - g. 15:30-18:00
- 30.10.2013 r. (środa) - g. 15:30-18:00
- 31.10.2013 r. (czwartek) - g. 15:30-18:00

Na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy przynieść ze sobą w miarę możliwości kompletne dokumenty (np. świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach itp...)

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NOWY OKRES ZASIŁKOWY – OD 01-11-2013 r. DO 31-10-2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż okres zasiłkowy 2012/2013 kończy się w październiku 2013 r. Przypominamy, iż w celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym tj. od 01-11-2013 r. do 31-10-2014 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmowane są od 2 września 2013 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 01-10-2013 r. DO 30-09-2014 r.

 Okres świadczeniowy 2013/2014 kończy się we wrześniu 2013 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie świadczeniowym tj. od 01-10-2013 r. do 30-09-2014 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przedłuża godziny pracy w miesiącu wrześniu br.: w poniedziałki i środy wnioski będą przyjmowane w godz. od 7.30 do 17.30, (w pozostałe dni od 7.30 do 15.30).

Szczegółowe informacje dot. dokumentacji można uzyskać w siedzibie GOPS tj. Szyce 65 lub pod nr tel.: 12 419 11 01, w. 112, 122

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 -17 roku życia na  zajęcia wakacyjne prowadzone w 5  świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

W ramach prac każdej z placówek proponujemy Wam zajęcia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy, realizowane przez Panie prowadzące poszczególne świetlice. Ponadto odbędą się zajęcia warsztatowe realizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Białym Kościele  (ścianka wspinaczkowa, taniec hip-hop, ceramika, muzyczne, majsterkowanie, fotograficzne). Dodatkowo odbędzie się wycieczka do Krakowa do aqua parku, muzeum oraz  kina. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia i wyjazdy  są bezpłatne.

• Świetlica Środowiskowa „Domino” w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek wielofunkcyjny),
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 12:00 – 15:00, w piątek odbędą się zajęcia sportowe w godz. 12.30-15.00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Agata Włodarczyk
Świetlica będzie zamknięta w dniach 08 – 12 lipca

• Świetlica Środowiskowa „Kalambur” w Bęble, ul. Krakowska 68 (budynek OSP)
godziny otwarcia: wtorek, czwartek w godz.  10:00 – 14:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz,
Świetlica będzie zamknięta w dniach 08-19 lipca i 19-23 sierpnia

• Świetlica Środowiskowa „Alternatywa” w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godz.  10:00 – 14:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz
Świetlica będzie zamknięta w dniach 08-19 lipca i 19-23 sierpnia

• Świetlica Środowiskowa „Amaltea” w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny)
godziny otwarcia: wtorek, środa, czwartek,  w godz.  10:00 – 13:00, dodatkowo we czwartek odbędą się zajęcia dla młodzieży
w godz. 18.00-20.00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Jolanta Zagórska
Świetlica będzie zamknięta w dniach 01- 09 lipca i 10-24 sierpnia

• Świetlica Środowiskowa „Potwory i Spółka” w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa w godz.  10:00 – 13:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Joanna Habuda
Świetlica będzie zamknięta w dniach 16 – 31 sierpnia

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608633576.

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, zaprasza do udziału w projekcie „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną lub upośledzeniem umysłowym, niepracujących, zamieszkujących teren powiatu krakowskiego. W ramach projektu będzie można skorzystać z szerokiego  wachlarza wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego, po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.
Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku, a rekrutacja do niego prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

 • przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
 • jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P”-udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną,
 • wiek między 15 a 64 lata,
 • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni),
 • zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego,
 • motywacja do podjęcia aktywności zawodowej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu:
 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21;
telefonicznie: 12 341 46 43, 888 783 913
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
http://www.ognisko.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji szkolenia z zakresu:
 „Trening komunikacji”.

Chcesz pomóc? Zapraszamy!

W ramach programu ”Centrum Wolontariatu” w Gminie Wielka Wieś trwa nabór osób chętnych do pracy wolontaryjnej.

Możesz pomóc:

- dzieciom
- osobom niepełnosprawnym
- osobom starszym
- instytucjom
oraz wszystkim tym, którzy zadeklarują potrzebę wsparcia.

W zamian otrzymasz:

- najlepszą lekcję życia
- radość, satysfakcję i zadowolenie
- poczucie, że jesteś potrzebny
- nauczysz się cierpliwości, odpowiedzialności i systematyczności
- zyskasz wielu nowych przyjaciół

Można uświadomić innym, że dobro i bezinteresowność istnieje, a największą wartością zawsze będzie drugi człowiek.

W razie jakichkolwiek pytań i chęci podjęcia współpracy prosimy o kontakt z Agatą Włodarczyk;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.:608 633 576.

Pamiętaj!!! Uczynione dobro powraca w dwójnasób

Z powodu remontu Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi będzie nieczynny od 28.03.2013 r. do 19.04.2013 r.
Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 29.03.2013 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi czynny jest od 7:30 do 14:00.
W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował trzecią edycję projektu systemowego pn. „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”; na realizację tego zadania otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 188 624,33 zł. W ramach projektu realizowano szereg zadań, z których najistotniejsza to tzw. „aktywna integracja” oraz działania o charakterze środowiskowym, w ramach „Programu Aktywności Lokalnej”.

Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
w Szycach (siedziba GOPS w Wielkiej Wsi)

Centrum udziela bezpłatnej pomocy prawnej każdej osobie, która będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów w zakresie prawnym, a sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy.

Z usług Mobilnego Centrum może skorzystać każdy, kto:
 • Zamieszkuje na terenie Gminy Wielka Wieś
 • Nie prowadzi działalności gospodarczej
 • Nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy prawnej
Porady prawne i obywatelskie w Mobilnym Centrum świadczone są bezpłatnie, w sposób rzetelny, poufny, bezstronny, z zachowaniem aktualności informacji. Prawnik udziela porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego i prawa pracy. Porady dotyczą także tematyki ubezpieczeń społecznych, zasiłków, spraw mieszkaniowych, zadłużeń, niepełnosprawności i wielu innych. W ramach porad prawnik można pomóc przygotować pismo lub wypełnić formularz.

Udzielane porady i informacje są bezpłatne!

Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
32-085 Modlnica, Szyce 65, I piętro
(pomieszczenie Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie)

21.03.2013 we czwartek w godzinach od 10:00 – 14:00
22.02.2013 w piątek w godzinach od 11:00 – 15:00

www.prawo.kolping.pl

Kochane Dzieci
Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na zajęcia organizowane w poszczególnych świetlicach środowiskowych w czasie ferii:

• Świetlica Środowiskowa „Domino” w Giebułtowie godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11:30-15:00

• Świetlica Środowiskowa „Kalambur” w Bęble godziny otwarcia: wtorek, czwartek 10:00-14:00

• Świetlica Środowiskowa „Alternatywa” w Czajowicach godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 10:00-13:00

• Świetlica Środowiskowa „ Potwory i Spółka” w Tomaszowicach Świetlica funkcjonuje tylko w pierwszym tygodniu ferii !!! godziny otwarcia: poniedziałek, środa 13:00-16:00 i piątek 11:00-14:00

• Świetlica Środowiskowa „Pod Słońcem” w Wielkiej Wsi w czasie ferii jest zamknięta.


Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie

z powodu remontu będzie nieczynny

do 18 stycznia 2013 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.


 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
A Nowy Rok 2013 niósł ze sobą szczęście i pomyślność…


Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi
12 grudnia w budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie odbyła się Impreza Mikołajowa, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
Zaproszone zostały wszystkie dzieci, które przez cały rok regularnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych w świetlicach środowiskowych na terenie naszej gminy, oraz dzieci młodsze, z rodzin objętych pomocą naszego Ośrodka.

Tuż przed godziną 17-tą blisko 130 dzieciaków z niecierpliwością oczekiwało przybycia najważniejszego gościa tego wieczoru. Aby umilić im ten czas, aktorzy z krakowskiego teatru „Kameleon” przedstawili pełen humoru spektakl, angażując do gry również najmłodszych. Po wspólnej zabawie, do sali wypełnionej śmiechem i radosnym gwarem dzieci, przyszedł On... - Święty Mikołaj, który wraz ze swoim pomocnikiem – Elfem, obdarował każde dziecko paczką pełną najrozmaitszych słodkości.
Oczywiście, dzieci były przepytywane przez Mikołaja czy aby na pewno były grzeczne, niektóre musiały w zamian zaśpiewać piosenkę czy powiedzieć króciutki wierszyk. W trakcie tej wyczerpującej imprezy - wszak wiadomo, że wizyta Mikołaja to rzecz dość emocjonująca - dzieci mogły skosztować pysznych smakołyków, przygotowanych specjalnie dla nich. Po blisko dwugodzinnej wspólnej zabawie, uśmiechnięte i pełne wrażeń dzieci opuszczały imprezę, zapewne licząc, iż w przyszłym roku Święty Mikołaj zawita do nich ponownie…

Zdjęcia z zabawy mikołajowej >>
W dniu 30 listopada w budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie odbyła się debata społeczna pn. „Mój czas – mój wybór” z udziałem gimnazjalistów z naszej gminy oraz przedstawicieli samorządu.
Debata ta została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Gimnazjum w Modlnicy oraz Gimnazjum w Białym Kościele, jako działania środowiskowe w realizowanym przez Ośrodek „Programie Aktywności Lokalnej”.

Tematem przewodnim spotkania był czas wolny młodzieży, jako element profilaktyki pierwszorzędowej. Spotkanie rozpoczął Zastępca Wójta - Krzysztof Wołos, który przedstawił wszystkim zgromadzonym ofertę gminy w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Następnie omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, dotyczącej obecnych form pozalekcyjnej aktywności młodzieży oraz ich preferencji oraz potrzeb w tym zakresie. Ponieważ najczęściej pojawiającą się potrzebą wysuwaną przez gimnazjalistów było „utworzenie miejsc spotkań młodzieży”, w drugiej części spotkania młodzież podzielona na trzy grupy próbowała określić swoje oczekiwania - czyli jak takie miejsca miałyby wyglądać – z perspektywy gimnazjalistów, samorządowców oraz rodziców. W dalszej kolejności młodzież zaprezentowała to co udało się wypracować w grupach. Wszystkie propozycje zostały uważnie wysłuchane i rozważone przez zgromadzonych gości i być może w przyszłości zaowocują powstaniem wymarzonego „miejsca spotkań”, na miarę oczekiwań zarówno młodych ludzi, jak i ich opiekunów.

Najważniejsze jednak jest, iż udało się wzbudzić w naszych gimnazjalistach aktywność obywatelską jako mieszkańców gminy Wielka Wieś.

Galeria zdjęć z debaty
Nasz Ośrodek otrzymał wyróżnienie w III edycji małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”, za najlepsze działania interdyscyplinarne, prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kategorii „działania gminne”.
Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji oraz Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na uroczystej konferencji „Małopolska przeciw przemocy w rodzinie”, która odbyła się w dniu 22 listopada 2012 roku w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie, wyróżnienie jako reprezentant GOPS Wielka Wieś odebrała Pani Anna Lorenc – gminny koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielka Wieś „Wolni od przemocy”.

Wyróżnienie odbiera Anna Lorenc

Kochane Dzieci
Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkie chętne dzieci na zajęcia organizowane w świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy Wielka Wieś. W chwili obecnej trwa nabór dzieci i młodzieży, który planujemy zakończyć z końcem października br., i w związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do wybranej świetlicy celem zapisania się

Szczegółowych informacji udzielają następujące świetlice:

• Świetlica Środowiskowa „Domino” w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek wielofunkcyjny), godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:30 – 19:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Agata Włodarczyk

• Świetlica Środowiskowa „Kalambur” w Bęble, ul. Krakowska 68 (budynek OSP) godziny otwarcia: wtorek, czwartek w godz. 15:00 – 19:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz

• Świetlica Środowiskowa „Alternatywa” w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godz. 15:00 – 19:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz

• Świetlica Środowiskowa „Amaltea” w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny) godziny otwarcia: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:00 – 18:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Jolanta Zagórska

• Świetlica Środowiskowa „Potwory i Spółka” w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 (budynek OSP) godziny otwarcia: poniedziałek, piątek w godz. 14:45 – 18:15 i wtorek 14:00 – 16:00, osoba prowadząca świetlicę: Pani Joanna Habuda

• Świetlica Środowiskowa „Pod Słońcem” w Wielkiej Wsi (budynek Szkoły Podstawowej) godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 11:45 – 17:00 osoba prowadząca świetlice: Pani Anna Tarasin

W ramach prac każdej z świetlic proponujemy Wam, podobnie jak w okresie wakacyjnym:

 • zajęcia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy, realizowane przez Panie prowadzące poszczególne świetlice,
 • tematyczne zajęcia warsztatowe (ceramiczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, socjoterapeutyczne, z filcowania i tworzenia biżuterii, sportowo-taneczne),
 • wycieczki i zajęcia okolicznościowe a także pomoc w odrabianiu lekcji.
Szczegółowe plany działania świetlic w okresie październik – grudzień 2012 r. dostępne będą w pierwszym tygodniu października. W ramach pracy świetlic dzieci i młodzież będą mają możliwość udziału w szerokiej gamie zajęć profilaktycznych, integracyjnych, warsztatach rozwijających umiejętności manualne, społeczne i szkolne. Każdy uczestnik może także liczyć na pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów, zarówno szkolnych, jak i związanych z relacjami koleżeńskimi czy osobistymi. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne.

Z pozdrowieniami
(-) Monika Berdecka Kierownik GOPS w Wielkiej Wsi
Dnia 31 lipca wraz z kolegami i koleżankami z innych świetlic z terenu naszej gminy byliśmy na wycieczce w krakowskim Zoo.
W Zoo widzieliśmy różne zwierzęta min.: oceloty, wielbłądy, pantery śnieżne. Bardzo fajnie było w mini zoo, ponieważ mogliśmy oglądać zwierzęta z bliska, głaskać je, a nawet karmić. Była tam lama, która pluła, kózki, był też osioł, który bardzo lubi towarzystwo i jak tylko nikogo przy nim nie było to specjalnym okrzykiem wzywał dzieci. Potem mogliśmy się pobawić na zjeżdżalniach, huśtawkach, zjedliśmy kanapki i poszliśmy dalej. W drodze powrotnej poznawaliśmy życie pszczół w ulu dzięki specjalnemu telewizorowi, odwiedziliśmy małpki i słonice Tice, która typowała wygrane w meczach na Euro 2012. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia ze słoniami, a następnie pojechaliśmy autokarem pod Kopiec Kościuszki.
Na kopiec wyszliśmy oczywiśnie na własnych nogach, ale było warto, bo widoki z kopca były cudowne. W drodze powrotnej z kopca zatrzymaliśmy się w kawiarence, gdzie mogliśmy nie tylko nadal podziwiać piękne widoki, ale również ochłodzić się pysznymi lodami. Na koniec byliśmy w Muzeum Figur Woskowych, gdzie przypomnieliśmy sobie postaci sławnych Polaków. Do swoich domów wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Cieszymy się i dziękujemy, że mogliśmy odwiedzić te miejsca.
Aleksandra Kozień ze Swietlicy Środowiskowej w Modlniczce
W tegoroczne wakacje odbyły się liczne wyjazdy ze świetlicy środowiskowej.
Między innymi wycieczka dnia 20.08., której atrakcją był rejs statkiem po Wiśle, a potem Aqua Park w Krakowie, gdzie czekało na nas wiele atrakcji. Ale po kolei, zacznijmy od rejsu. O godzinie 11:00 dotarliśmy autokarami na miejsce, gdzie czekał na nas już statek "NIMFA". Rejs trwał ponad godzinę i był cudowny. Ujrzeliśmy Wawel od strony Wisły, śmialiśmy się wspólnie, machaliśmy przechodniom i po prostu czerpaliśmy pełno radości z miłej atmosfery, która panowała wśród wszystkich uczestników. Robiliśmy też pamiątkowe zdjęcia. Dla niektórych była to pierwszy rejs w życiu. Po rejsie wróciliśmy do autokarów i pojechaliśmy do Aqua Parku. Tam przebraliśmy się i następnie wysłuchaliśmy instrukcji, która tłumaczyła, jak mamy się zachowywać w chwili, gdy ktoś się topi i z jakich atrakcji możemy korzystać. Potem mieliśmy czas wolny i mogliśmy ulegać pokusom tych właśnie atrakcji. A było ich nie mało: jacuzii, zjeżdzalnie, baseny, a dla młodszych brodzik. Po kilku godzinach w "morskim raju" wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni do domu i mogliśmy odpocząć podczas reszty dnia. Wakacje się kończą, ale mamy nadzieję, że i w roku szkolnym możemy liczyć na takie wyjazdy. Oby jak najczęściej.
Maria Tekiela Daniela Wessa
14 sierpnia 2012 roku odbyła się wycieczka do Anikina i Multikina w Krakowie. Najpierw pojechaliśmy do Anikina. Tam przywitali nas wodzowie indiańskich plemion i zaprosili do wspólnej zabawy. Zostaliśmy podzieleni na grupy. Każda grupa miała swoją nazwę i okrzyk. Nasze twarze pomalowane były w indiańskich barwach. Wykonywaliśmy różne zadania, a na koniec mogliśmy skorzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie Anikina. Następnie z pomalowanymi twarzami i drobnymi upominkami pojechaliśmy do kina na film pt: „Madagaskar” w 3D. Trójwymiarowe efekty i śmieszna fabuła zapewniły nam świetną zabawę. Nieodłącznym elementem udanej wyprawy do kina był dla nas oczywiście pyszny popcorn i zimna coca cola. Do domów wróciliśmy późnym popołudniem. Był to kolejny cudowny wakacyjny dzień spędzony w świetnym towarzystwie i pod troskliwą opieką Pań ze świetlic środowiskowych. Dziękujemy.

Paulina K., Gabrysia M., Marzena N. ze świetlic środowiskowych w Bęble i w Czajowicach.
W sobotę, 25 sierpnia, w budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie odbyło się uroczyste „Podsumowanie wakacji” – czyli przegląd tego, co w czasie wakacji działo się w naszych świetlicach.
Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, który od czerwca br. odpowiada za organizacyjne i merytoryczne funkcjonowanie gminnych świetlic środowiskowych. Do udziału w imprezie zaproszono wszystkie dzieci, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, wraz z ich rodzicami i opiekunami. W spotkaniu wzięła również udział pani Krystyna Sułko – Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś oraz instruktorzy prowadzący poszczególne zajęcia.

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 4 września 2012 roku, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Gmina Wielka Wieś rozpoczyna dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz realizujących obowiązek szkolny w szkołach pozagminnych.

 

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 351 zł na osobę w rodzinie), czyli odpowiednio nie przekracza 526,50 zł na osobę w rodzinie.

 

UWAGA! Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.), pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawana jest jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

  

Mając na uwadze powyższe, informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przyjmuje wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkołach, również tych realizujących obowiązek w szkołach poza terenem gminy Wielka Wieś.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30) osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami: 12 419 11 01, 12 419 00 35.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Już o 6 na ranem zebraliśmy się w naszej świetlicy w Giebułtowie. Po paru przygodach wyruszyliśmy do innych miejscowości, a kiedy już wszyscy nasi koledzy byli już w autokarze, nareszcie w pełnym składzie ruszyliśmy do Krakowa.
Pierwszym punktem programu był Aqua Park. Świetnie się tam bawiliśmy, doskonaląc też nasze umiejętności pływackie. W wodzie było naprawdę wiele atrakcji. toteż każdy znalazł cos dla siebie. Szczególną jednak popularnością cieszyły się zjeżdżalnie oraz jacuzzi solankowe. Pełni wrażeń opuściliśmy wspaniały park, by zagościć w Muzeum Lotnictwa. Tam widzieliśmy i poznaliśmy historie wielu maszyn latających, w tym najstarsze z czasów pierwszej wojny światowej. Przewodnik wspaniale opowiadał ich dzieje, więc mogliśmy bez trudu wyobrazić sobie wszelakie bitwy powietrzne, w których brały udział samoloty z muzeum. Z nowo zdobytą wiedzą weszliśmy do małej pizzerii „Leon”. Później z pełnymi brzuchami udaliśmy się do kina Kijów, by oglądać wspaniały film pod tytułem „Epoka Lodowcowa 4”. Z uśmiechem oglądaliśmy przygody znanych nam bohaterów. Po świetnym filmie nadszedł czas na konkursy z nagrodami. Każdy dostał pełną paczkę rozmaitych słodyczy. I tak został nam ostatni punkt programu – Muzeum w Sukiennicach. Tam, gdy już usiedliśmy pośród gigantycznych obrazów Jana Matejki i innych wielkich malarzy, poznaliśmy tajniki tej trudnej sztuki jaką jest malarstwo. Mogliśmy sami dotknąć płótna, pędzli czy kolorowej palety. Podzieleni na grupy świetnie się bawiliśmy. Poznawaliśmy przedmioty niezbędne królom, rycerzom, szlachcicom. Okazało się też, że wielu nas zna historię polską, odgadując na obrazach znane postaci czy bitwy. Na koniec warsztatów podziękowaliśmy pani i odjechaliśmy z powrotem do naszych świetlic. To była naprawdę udana wycieczka.

Napisała: Weronika Solarz ze Świetlicy Środowiskowej w Giebułtowie

Zdjęcia z wycieczki >>>
W czerwcu 2012 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, odbyło się szkolenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pt. „Praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi (zależnymi) doświadczającymi przemocy w rodzinie”. W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielkiej Wsi, oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin zrzeszonych w „Forum Pomocy Społecznej Korony Północnego Krakowa” – tj. Zabierzowa, Zielonek, Michałowic, Kocmyrzowa-Luborzycy oraz Czernichowa.
Szkolenie poprowadziła Małgorzata Nowobilska-Stanios, uznany specjalista z dziedziny przeciwdziałania przemocy w rodzinie - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień obecnie pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – prowadzi grupy dla sprawców przemocy domowej, przeprowadza także szkolenia dla kuratorów zawodowych i społecznych Sądu Okręgowego w Krakowie, jest wykładowcą na Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
Od 2001 roku pani Małgorzata Nowobilska-Stanios prowadzi również Gabinet Edukacji i Terapii – Usługi Psychologiczne.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i poruszono na nim następujące tematy:
 • postawy wobec przemocy,
 • krzywdzenie osób starszych,
 • krzywdzenie osób niepełnosprawnych,
 • role w rodzinie, dynamika życia rodzinnego,
 • relacje dorosłe dzieci – starsi rodzice,
 • interwencje wobec osób starszych – ofiar przemocy,
 • wykorzystanie zasobów instytucjonalnych w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych,
 • radzenie z własnymi emocjami osób interweniujących wobec oporu osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy.
W dniu 2 lipca 2012 r. dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Wielka Wieś uczestniczyły w Pikniku przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Impreza pn. „Królewskie Wakacje” była propozycją Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju”, zajmującego się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji m.in. dmuchańce, trampoliny, ściankę wspinaczkową. Każde dziecko otrzymało poczęstunek. Na terenie Muzeum Lotnictwa rozstawili swoje pojazdy – radiowozy i motocykle strażacy i policjanci, którzy edukowali dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Dzieci otrzymały od redakcji terenowej Gazety Krakowskiej pamiątki w postaci grupowych lub indywidualnych fotografii, drukowanych jako pierwsza strona Gazety. Czas umilały nam występy dzieci oraz koncert zespołu muzycznego.

Galeria zdjęć >>>
 Szanowni Państwo, Kochane Dzieci

Z przyjemnością informujemy, iż ruszyły już zajęcia wakacyjne prowadzone w 6 świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, tj.:

• Świetlica Środowiskowa „Domino” w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek wielofunkcyjny),
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 10:30 – 14:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Agata Włodarczyk

• Świetlica Środowiskowa „Kalambur” w Bęble, ul. Krakowska 68 (budynek OSP)
godziny otwarcia: wtorek, czwartek w godz. 9:30 – 13:30,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz

• Świetlica Środowiskowa „Alternatywa” w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:30 – 13:30,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Ania Tucharz

• Świetlica Środowiskowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16 (budynek Szkoły)
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 10:30 – 13:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Magdalena Pączek

• Świetlica Środowiskowa „Amaltea” w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny)
godziny otwarcia: wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:30 – 13:30,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Jolanta Zagórska

• Świetlica Środowiskowa „Potwory i Spółka” w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10:00 – 13:00 (lipiec) i 13:00 – 16:00 (sierpień),
osoba prowadząca świetlicę: Pani Joanna Habuda

W ramach prac każdej z świetlic proponujemy Wam zajęcia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy, realizowane przez Panie prowadzące poszczególne świetlice, jak również tematyczne zajęcia warsztatowe (ceramiczne, teatralno-animacyjne, integracyjne, z filcowania i tworzenia biżuterii, fotograficzne) a także wycieczki, wspólne dla dzieci ze wszystkich świetlic.

Poniżej zamieściliśmy plany wakacyjne dla poszczególnych świetlic, uwzgledniające tematyczne zajęcia warsztatowe oraz wycieczki, w pozostałe dni będą prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne. Szczegółowe informacje dot. harmonogramu i terminów zajęć w poszczególnych świetlicach przedstawiono w poniższych załącznikach.
Z pozdrowieniami i życzeniami udanych wakacji :-)
(-) Monika Berdecka
Kierownik GOPS w Wielkiej Wsi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Szyce 65, 32-085 Modlnica

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. funduszu alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania

a) niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu:
„Trening - warsztaty w zakresie rynku pracy”.

Szczegółowy zakres szkolenia:

warsztaty w obszarze aktywnego poszukiwania pracy /wprowadzenie w tematyką doradztwa zawodowego, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej/

W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE

PORADNICTWA PRAWNEGO

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 70 godzin).

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe.
 2. Doświadczenie w realizacji poradnictwa prawnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.

 

W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE

PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 100 godzin).

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Min. roczne doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa zawodowego.
 3. Udokumentowane doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.

 

wielkanoc.jpg

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadzieji i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

życzą: Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
 

 

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Wielka Wieś, jesteś osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną, korzystasz ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i jesteś w wieku aktywności zawodowej weź udział w projekcie systemowym pt.: „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”.
   
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie (w tym finansowe), pomoc prawną, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe, trening umiejętności społecznych, warsztaty z rynku pracy, trening kompetencji społecznych i trening psychoedukacyjny. Co najmniej jeden trening ma charakter integracyjny i jest organizowany w formie wyjazdowej, a ponadto na każdych zajęciach zapewniamy posiłek.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Wszelkie informacje na temat projektu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa można uzyskać :
 • w siedzibie GOPS Wielka Wieś, Szyce 65
 • telefonicznie 12 419-11-01
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
                                

W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy: SPECJALISTĘ W ZAKRESIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warunki współpracy:
1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 80 godzin).

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe (psychologia).
2. Doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego.

Wymagania dodatkowe:
1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
3. Dobra organizacja pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza nabór kandydatów do współpracy w charakterze osoby odpowiedzialnej za koordynację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz asystenta rodziny

Koordynator zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oferuje kobietom dotkniętym przemocą pomoc w formie grupy wsparcia i rozwoju osobistego.

Zainteresowane panie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (12) 419 11 01, lub osobiste przyjście w każdy czwartek o godzinie 17:00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3.11.2011 r.
Serdecznie zapraszamy

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (Szyce 65) w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

                                                                                                                                   Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                                      (-) Monika Berdecka

Szanowni Państwo,

Z dniem 5 września 2011 roku, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Wielka Wieś rozpoczyna dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz realizujących obowiązek szkolny w szkołach pozagminnych.

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom, znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) , w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinie), czyli odpowiednio nie przekracza kwoty 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 526,50 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA! Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawana jest jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. 

Mając na uwadze powyższe, informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przyjmuje wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkołach, również tych realizujących obowiązek w szkołach poza terenem gminy Wielka Wieś.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30) osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami: 12 419 11 01, 12 419 00 35.

                                                                                                                                     Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                 (-) Monika Berdecka

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie ustalił termin składania wniosków w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach A, C, E.

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Podstawą dofinansowania jest złożenie przez Wnioskodawców wymaganego druku wraz z kompletem załączników i przesłania go na adres tutejszego oddziału PFRON w terminie do 22 sierpnia 2011 r.

Wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” obszar D (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 15 listopada 2011 r. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach limitu – 3 500 zł oraz wielokrotnie przez okres 5 lat, jednakże po upływie obowiązującej gwarancji na zakup wózka o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                           (-) Monika Berdecka

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z apelem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, poszukującego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym również z terenu naszej gminy.

Każde dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości potrzebuje nie tylko schronienia, ubrania, jedzenia, opieki lekarskiej, itp., lecz w równym stopniu odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości, akceptacji i zrozumienia.

Niestety, wiele dzieci z terenu powiatu krakowskiego pozbawionych jest czasowo lub na stałe domu, uczucia i opieki, gdyż ich biologiczni rodzice nie żyją lub z różnych powodów (nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy, poważna choroba uniemożliwiająca czasowo lub stale opiekę) nienależycie sprawują nad nimi opiekę. 

Jeżeli zatem leży Państwu na sercu los takich dzieci, jesteście gotowi zająć się dzieckiem, być może zaniedbanym, chorym, niepełnosprawnym, macie dobry kontakt z dziećmi i dodatkowo będziecie Państwo w stanie zaakceptować rodziców biologicznych dziecka i nawiązać z nimi współpracę, wiedząc, że ponoszą odpowiedzialność za sytuację, w jakiej oni i dziecko się znaleźli, zachęcamy do zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku, Al. Słowackiego 20, pokój 10, tel. 12 397 95 70.
W tym miejscu uzyskacie pełne i szczegółowe informacje, tj. m.in. jak wygląda proces zawiązywania się rodziny zastępczej, jakie są prawa i obowiązki wynikające z pełnienia tej funkcji, kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej, typy rodzin zastępczych, itp.

Więcej informacji również w poniższych ulotkach.

ulotka_1

ulotka_2


                                                                                                                                 Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                                 (-) Monika Berdecka

Okres świadczeniowy 2010/2011 kończy się w miesiącu wrzesień 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2011 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

                                                                                                                         Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                         (-) Monika Berdecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu październik 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 01 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 września 2011 r.
 
 
 


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).  

 
 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
Art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                           Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                           (-) Monika Berdecka

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszej gminy, a jego celem było poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Konkurs rozstrzygnęła 5-cio osobowa Komisja, której przewodniczył Krzysztof Wołos – Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi.
 
Laureaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych:
I m-ce – Karolina Hojda, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
II m-ce – Joanna Piechówka, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
III m-ce – Paulina Sieklińska , Szkoła Podstawowa w Modlnicy,
Wyróżnienia:
Kinga Jagło, Szkoła Podstawowa w Modlnicy,
Rafał Dąbrowski, Szkoła Podstawowa w Bęble,
Agnieszka Piechowicz, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi.

Uczniowie gimnazjum:
I m-ce – Aleksandra Drewniak, Gimnazjum w Modlnicy,
II m-ce – Ilona Góra, Gimnazjum w Modlnicy,
III m-ce – Paulina Nabagło, Gimnazjum w Białym Kościele,
Wyróżnienia:
Sabina Kałuża, Gimnazjum w Białym Kościele,
Anna Łada, Gimnazjum w Modlnicy,
Dominika Dojka, Gimnazjum w Modlnicy.

 

 

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Wielka Wieś.

Więcej informacji

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2011 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w kasie zlokalizowanej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65 (I piętro).


                                                                                                                                                   
                                                                                                                         Kierownik GOPS Wielka Wieś
                    
                                                                                                                         (-) Monika Berdecka

 

Pogody ducha, zdrowia i radości,
ciepłej, rodzinnej atmosfery
z okazji Świąt Wielkanocnych
 
życzy
Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Doradcy Podatkowi z Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych udzielą bezpłatnej pomocy osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych za 2010 r. 

W dniach 11-15 kwietnia i 18-20 kwietnia 2011 r. podczas telefonicznych  dyżurów  zainteresowane osoby mogłyby uzyskać informacje na temat:

- warunków koniecznych do spełnienia w celu skorzystania  z odliczeń za rok 2010,

- wydatków które mogą zostać odliczone w zeznaniu i w jaki sposób powinny być udokumentowane.

 

Akcja bezpłatnej  pomocy telefonicznejdoradców podatkowych odbędzie się w dniach:
od 11-15 kwietnia i 18-20 kwietnia 2011 r. w godz. 12.00-14.00 pod numerami telefonów:

 

tel.  505-543-115
tel.  505-543-186


plakat

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65 informuje, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,

 z inicjatywy Wojewody Małopolskiego, przystępuje ponownie do realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.

 

 


Planowany okres realizacji: kwiecień – listopad 2011 roku.

Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle somatycznie chore lub w podeszłym wieku, wymagające opieki, które na co dzień pozostają pod opieką własnych rodzin lub innych osób.

Oferta nie jest skierowana do osób wymagających hospitalizacji i osób z zaburzeniami psychicznymi.


 

 

 

zobacz więcej

 

 

 

 

 

W dniu 30 marca 2011 r. o godz. 16:00 w siedzibie Świetlicy Wiejskiej w Szycach 65 (budynek GOPS) odbyła się debata społeczna pn. "Aktywna odpowiedzialność - obywatelskie społeczeństwo gminy Wielka Wieś". Debata organizowana została w związku z Programem Aktywności Lokalnej realizowanym w ramach projektu systemowego "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radni gminy Wielka Wieś, sołtysi poszczególnych miejscowości, przedstawiciele szkół, parafii oraz policji. W ramach debaty, tytułem wstępu przedstawione zostały pokrótce najważniejsze obszary działalności GOPS Wielka Wieś, podejmowane działania w ramach projektu systemowego „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” oraz w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W panelu dyskusyjnym uczestnicy debaty omawiali problemy społeczne nurtujące naszą społeczność, zwłaszcza dotyczące dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również w kontekście przemocy domowej i rówieśniczej. Wspólnie szukano możliwości rozwiązania wielu trudnych kwestii i wypracowania optymalnych rozwiązań.