Przewodniczący oraz Członkowie Gminnego Zespół Interdyscyplinarny w Wielkiej Wsi przypominają, że pomimo zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19, nieprzerwanie można korzystać ze wsparcia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Osoba doznająca przemocy bądź jej świadek, mogą skorzystać z pomocy/wsparcia w postaci procedury  "Niebieskie Karty", czyli szeregu działań podejmowanych przez przedstawicieli instytucji pomocowych mających na celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

"Niebieską Kartę" możesz zgłosić:

- pracownikowi socjalnemu  (12) 419 11 01,

- policjantowi (12) 285 01 07,

- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej),

- lekarzowi/pielęgniarce,

- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Formy pomocy:

  • pomoc psychologiczna/terapeutyczna,
  • informacja o innych formach pomocy, w tym działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie.

Wszyscy przeżywamy obecnie trudny dla nas czas, mierzymy się ze skutkami epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.  W związku z powyższym WAŻNE jest aby reagować również na krzywdę osób nas otaczających. Nie pozostawaj obojętny na zjawisko przemocy w Rodzinie. Przemocy nie można lekceważyć oraz jej ignorować. Milczenie oznacza jej akceptowanie i szkodzi Tobie oraz osobom doświadczającym przemocy.  Nie miejmy za złe bliskim, że reagują i informują odpowiednie instytucje o naszej sytuacji. Nasza informacja/apel jest spowodowana chęcią pomocy. Nie bądź obojętny reaguj (zareaguj)!

Jesteś osobą doświadczającą przemocy jej świadkiem, potrzebujesz wsparcia, pomocy bądź informacji zadzwoń

tel. (12) 419 11 01.

Pomoc psychologiczna

 

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach

Psycholog

 

Psychoterapeuta dziecięcy

 

605 306 630

 

792 172 431

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Całodobowy numer interwencyjny

 (12) 421 92 82

7 dni w tygodniu

                            502 273 430

Dyżur w godzinach od 8:00 do 20:00