GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI ZAPRASZA DO SKŁADANIA APLIKACJI OSOBY CHĘTNE PODJĄC ZATRUDNIENIE JAKO:

- PRACOWNIK SOCJANY

- ASYSTENT  RODZINY

- ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- OPIEKUN ŚRODOWISKOWY ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE.