Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej”  dla rodzin z terenu gminy Wielka Wieś przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina wspierająca ma za zadanie wesprzeć rodzinę wspieraną w opiece i wychowaniu dzieci poprzez np. wskazanie prawidłowych wzorców w tym zakresie, podzielenie się umiejętnościami zastosowania metod wychowawczych pozbawionych przemocy, udzielenie pomocy w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych dzieci.  Rodzina wspierająca może udzielać wsparcia np. poprzez wspólne spędzanie czasu z rodziną wspieraną i dziećmi z tej rodziny, poprzez pomoc w nauce dzieciom z rodziny wspieranej, budowanie poczucia własnej wartości u  dzieci, pokazywania im ciekawych form spędzania wolnego czasu i inne. Wiele zależy od inwencji , chęci i możliwości rodziny wspierającej.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub kontakt telefoniczny z panią Katarzyną Zielińską – asystentem rodziny (tel. 792 214 001), w celu umówienia się na indywidualną rozmowę, podczas której zostanie ustalony zakres ewentualnego wsparcia według możliwości rodziny wspierającej i potrzeb rodziny wspieranej. Podczas rozmowy zostaną także przedstawione warunki formalne i wsparcie ze strony gminy dla rodziny pełniącej funkcje rodziny wspierającej.