Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przypomina, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego przez tutejszy ośrodek została zrealizowana w miesiącu maju 2022 r. Od 1 czerwca br. realizacją świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z czym wszelkie pytania dotyczące złożonych wniosków, stanu sprawy oraz terminów wypłaty świadczenia w kolejnych miesiącach należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby od 1 czerwca br. otrzymywać świadczenie 500+ należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2022/2023 do ww. organu najpóźniej do 30 czerwca br. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Złożenie wniosku po tym terminie może spowodować utratę wypłaty świadczenia.