Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (na okres od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na okres od 01-10-2022 r. do 30-09-2023 r.) na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2022 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2022 r.

Wnioski w wersji elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Platformy PUE ZUS, Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP (http://epuap.gov.pl/) oraz bankowości elektronicznej.

Terminy składania i realizacji wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023:

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, ustalenie prawa i wypłata świadczeń na wnioski złożone z pełną dokumentacją:

- od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.

- od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.

- od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ustalenie prawa i wypłata świadczeń na wnioski złożone z pełną dokumentacją:

- od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 31 października 2022 r.

- od 1 września 2022  r. do 30 września 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.

- od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.

- od 1 listopada  2022  r. do 30 listopada 2022 r. nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

- od 1 grudnia  2022  r. do 31 stycznia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością kwota ta nie może przekraczać 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Przy analizie kryterium dochodowego obowiązuje także zasada tzw. “złotówka za złotówkę”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi www.gops.wielka-wies.pl lub pod numerem telefonu 12 419-04-40. Druki wniosków można pobrać w siedzibie GOPS lub ze strony internetowej Ośrodka.