Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” .

Do projektu zapraszamy: Osoby  w wieku 15-29 lat

BIERNE ZAWODOWO tzw. „młodzież NEET” (tj: nie pracują, nie szkolą się, nie uczą się w systemie stacjonarnym )

REEMIGRANCI (za granicą Polski co najmniej 6 m-cy, przebywają  na terenie Polski nie dłużej niż 6 m-cy)

IMIGRANCI(pobyt czasowy/stały, zamierzająca wykonywać/wykonująca pracę  na terytorium Polski)

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA i członkowie ich rodzin

PRACUJĄCY (Imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki, osoby odchodzące  z rolnictwa)

Mieszkające/pracujące/uczące się na terenie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego (oświadczenie o zamieszkaniu)

PROPONUJEMY:

- bezpłatne szkolenia zawodowe (w trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu)

- staże zawodowe (Uczestnik otrzymuje stypendium: 1536,50 zł/mies. na „rękę”+ zwrot kosztów dojazdu + ubezpieczenie NNW)

L I C Z B A   M I E J S C   O G R A N I C Z O N A

Ми розмовляємо українською  !!!

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdują się na stronie Projektu:

PROJEKT – APAP POWER KOM - Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o / Satysfakcja i motywacja pracowników (gdp-krakow.pl)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie

Załączniki:
Pobierz plik (APAP3  plakat A3 RGB ekrany.jpg)APAP3 plakat A3 RGB ekrany.jpg[ ]3738 kB