Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (na okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 01-11-2023 r. do 31-10-2024 r.), a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 01-10-2023 r. do 30-09-2024 r.) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 r., a tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 sierpnia 2023 r.

Wnioski w wersji elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Platformy PUE ZUS, Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP (http://epuap.gov.pl/) oraz bankowości elektronicznej.

Terminy składania i realizacji wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024:

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, ustalenie prawa i wypłata świadczeń na wnioski złożone z pełną dokumentacją:

  • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2023 r.
  • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.
  • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi najpóźniej do 29 lutego 2024 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ustalenie prawa i wypłata świadczeń na wnioski złożone z pełną dokumentacją:

  • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi najpóźniej do 31 października 2023 r.
  • od 1 września 2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2023 r.
  • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.
  • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.
  • od 1 grudnia 2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi najpóźniej do 29 lutego 2024 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością kwota ta nie może przekraczać 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Przy analizie kryterium dochodowego obowiązuje także zasada tzw. “złotówka za złotówkę”.

Ustalając prawo do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 uwzględnia się dochód uzyskany przez rodzinę w roku kalendarzowym 2022, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.