Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września 2023 r., tutejszy Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego tym samym nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.