Gmina Wielka Wieś -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

Zakup usługi polegającej na sukcesywnej dostawie wody  dla Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wielkiej Wsi.

Szczegóły w załącznikach.