W październiku i listopadzie 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował projekt socjalny zatytułowany: „Pigułka (po)MOCY”.

Projekt obejmował kilkanaście spotkań w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie a każde spotkanie poświęcone było konkretnemu problemowi. Pochylaliśmy się m.in. nad tematami: bezpieczeństwa seniorów, opieki wytchnieniowej, kryzysów psychologicznych, ubóstwa, problemów wychowawczych, uzależnień, przemocy, konfliktów w rodzinie, kursów zawodowych. Słuchaliśmy porad dietetyka i rehabilitanta. Podsumowaniem projektu jest Informator z poradami w „pigułce”, który będzie rozpowszechniony wśród Mieszkańców Gminy. Jeżeli dzięki tej publikacji znajdzie się choć jedna rodzina, która, stojąc przed jakimś problemem szybko znajdzie rozwiązanie lub wsparcie, to poczytamy to sobie za sukces. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOPS.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).