Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Krakowski realizuje program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  Szczegóły na stronie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktywny-samorzad/