Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji w warunkach domowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Po wystawieniu skierowania na rehabilitację w warunkach domowych - Zespół Rehabilitacji Domowej (2146) dla pacjenta z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, posiadającego odpowiednie rozpoznanie (lista poniżej) możemy rozpocząć proces rehabilitacji.

Lista jednostek chorobowych, które uprawniają pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Jeśli lekarz zdecyduje, że pacjentowi przydałaby się rehabilitacja a niestety nie ma powyższych schorzeń, można rozważyć chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych lub kolanowych ponieważ często pacjenci w podeszłym wieku mają już takie schorzenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny-  571 846 991                                                                                 

Lub:

  • Marlena Brodniewicz tel: 530899070
  • Arleta Iza Zajączkowska tel: 531241973

Habilitas Sp. z o.o