Świetlice środowiskowe  pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.

Są zakładane przez gminę i gminie podlegają.

Ogólne cele ich działań to:

  • - współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą
  • - pomoc w nauce
  • - zapewnianie posiłków podopiecznym
  • - organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • - działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
  • - wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin

Na terenie gminy Wielka Wieś istnieją dwie świetlice środowiskowe:

W Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny) Świetlica Środowiskowa „Amaltea"

godziny otwarcia: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:00-18:00

osoba prowadząca: Pani Jolanta Zagórska

W Modlnicy, ul. św. Wojciecha 60 (budynek wielofunkcyjny)

godziny otwarcia: wtorek, czwartek, w godz. 17:15- 20.15

osoba prowadząca: Pani Joanna Deńko

 

Gmina planuje otwarcie świetlicy w Białym Kościele.

Zachęcamy wszystkie dzieci do skorzystania z oferty świetlic zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne.